ഉസ്മാൻ അലി ഖാൻ, ആസാഫ് ജാ VII

Mir osman ali khan.JPG

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാട്ടുരാജ്യമായ ഹൈദരാബാദിലെ അവസാന നിസാം (ഭരണാധികാരി) ആയിരുന്നു നവാബ് സർ മിർ ഉസ്മാൻ അലി ഖാൻ സിദ്ദിഖി, ആസാഫ് ജാ VII ജിസിഎസ്ഐ ജിബിഇ (6 ഏപ്രിൽ 1886 - 24 ഫെബ്രുവരി 1967). 1911 നും 1948 നും ഇടയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതുവരെ ഹൈദരാബാദ് ഭരിച്ചു.ഹൈദരാബാദിലെ നിസാം എന്ന പദവിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.1937-ൽ ടൈം മാസികയുടെ പുറംചട്ടയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചാമത്തെ ധനികനും ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ശാസ്ത്രം, വികസനം എന്നിവയ്ക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയ ഒരു നല്ല ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 37 വർഷത്തെ ഭരണകാലത്ത് വൈദ്യുതി അവതരിപ്പിച്ചു, റെയിൽവേ, റോഡുകൾ, എയർവേകൾ എന്നിവ വികസിപ്പിച്ചു. ഉസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഉസ്മാനിയ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഹൈദരാബാദ്, ബെഗുമ്പെറ്റ് എയർപോർട്ട്, ഹൈദരാബാദ് ഹൈക്കോടതി എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. നഗരത്തിലെ മറ്റൊരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നതിനായി ഉസ്മാൻ സാഗർ, ഹിമയത്ത് സാഗർ എന്നീ രണ്ട് ജലസംഭരണികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു.[1]

ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ, മത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ സംഭാവന ചെയ്ത അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യസ്‌നേഹി കൂടിയായിരുന്നു. തന്റെ സമ്പത്തിന് പുറമെ, സ്വന്തം സോക്സുകൾ കെട്ടുകയും അതിഥികളിൽ നിന്ന് സിഗരറ്റ് കടം വാങ്ങുകയും ചെയ്തതിനാൽ അദ്ദേഹം ഉത്കേന്ദ്രതയ്ക്ക് പേരുകേട്ടവനായിരുന്നു.

വിശുദ്ധ മഹാഭാരതത്തിന്റെ സമാഹാരത്തിനുള്ള സംഭാവനതിരുത്തുക

വിശുദ്ധ മഹാഭാരതത്തിന്റെ സമാഹാരത്തിനായി അദ്ദേഹം പണം സംഭാവന ചെയ്തു.[2]

ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയ്ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നൽകി

റഫറൻസുകൾതിരുത്തുക