മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി,,1

PET SCAN ഉപയോക്താവിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തികളും ഒരുമ്മിച്ച് കാണാൻ എന്റെ തിരുത്ത് തലക്കെട്ട് മാറ്റാൻ വർഗ്ഗീകരിക്കാത്ത_താളുകൾ വിക്കിപീഡിയരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ബോട്ട് അപേക്ഷ ഫിക്കർലേഖന പരിഭാഷ((പഴയ മലയാള പത്രങ്ങൾ))1മാതൃഭൂമി2മനോരമ3ദീപിക4ദേശാഭിമാനി5കേരള കൗമുദി വിക്കിയിലെ സമയംഉപയോഗിക്കാത്ത വർഗ്ഗങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ:മാതൃഭൂമികേരള കൗമുദിമാധ്യമംമനോരമമുഴുവൻ വർഗ്ഗങ്ങൾവിക്കി ഡേറ്റഫലകംഫലകങ്ങളുടെ സമ്പൂർണമായ പട്ടികആവശ്യമുള്ള_ഫലകങ്ങൾഎഴുത്തുകളരി പേര്‌ മാറ്റാൻ
ചൂടൻ പൂച്ച
വിക്കിപീഡിയകളുടെ ആഴം


എല്ല വിക്കിപീഡിയയിലും വേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ (റാങ്ക്)
വലിയതാളുകൾചെറിയതാളുകൾഎല്ലാ ഭാഷകളിലും വേണ്ടുന്ന 1,000 അടിസ്ഥാന ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടിക
റാങ്ക്-41 weight-1.1 ശരാശരി വലിപ്പം-12601 ,1000 ആർട്ടീക്കിളിൽ ഇല്ലാത്ത ലേഖനങ്ങൾ-3 അപൂർണ്ണം-671,ശരാശരി വലിപ്പമുള്ള ലേഖനങ്ങൾ-252,വലിയ ലേഖനങ്ങൾ-91 മാർക്ക്-27(06/07/15) എല്ല വിക്കിപീഡിയയിലും വേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ വളർച്ച
എല്ല വിക്കിപീഡിയയിലും വേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ 10000
എല്ലാ ഭാഷകളിലും വേണ്ടുന്ന 1,000 അടിസ്ഥാന ലേഖനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മലയാളം വിക്കീപീഡിയറാങ്ക്-58 weight-1.004 ശരാശരി വലിപ്പം-6,952(mean).3,411(median) ,10000 ആർട്ടീക്കിളിൽ ഇല്ലാത്ത ലേഖനങ്ങൾ-5,433 അപൂർണ്ണം-3,633,ശരാശരി വലിപ്പമുള്ള ലേഖനങ്ങൾ-522,വലിയ ലേഖനങ്ങൾ-406 മാർക്ക്-26.16(19/08/15)
അന്തർഭാഷവിക്കി ഇല്ലാത്തവWikimedia_News

പ്രധാനപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളിൽ ഞാൻ വലുതാക്കിയവ(<30000ബൈറ്റ്)തിരുത്തുക

 അന്ധത(10/7/2015)
 ബംഗ്ലാദേശ്(10/7/2015)
 അകിര കുറൊസാവ(10/7/2015)
 പ്രമേഹം(10/7/2015)
 ഇറാഖ്‌(10/7/2015)
 ‎ഹോകുസായി(12/7/2015)
 ഒട്ടകം(12/7/2015)
 ബൈബിൾ(12/7/2015)
 ഖുർആൻ(12/7/2015)
 ഏഷ്യ(12/7/2015)
 സിഖ് മതം (12/7/2015)
 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ(12/7/2015)
 ദിനോസർ(12/7/2015)
 സംഗീതം(13/7/2015)

പ്രധാനപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളിൽ അപൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റിയവ(<10000ബൈറ്റ്)തിരുത്തുക

 ‎സോക്രട്ടീസ്(12/7/2015)
 ‎പിയേർ ദെ കൂബെർത്തേൻ(12/7/2015)

2015 ജൂലൈയിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ - മലയാളം വിക്കിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് 10 ഇന പരിപാടി തിരുത്തുക

1.എല്ല വിക്കിപീഡിയയിലും വേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ (റാങ്ക്) ഇതിൽ ഇപ്പോൾ മലയാളം 41റാങ്കാണ്‌ അത്‌ രണ്ട്‌ വർഷം കൊണ്ട്‌ 30 ആക്കണം.ഈ വർഷം 35 ആക്കണം. ഈ മാസം 0.25 വളർച്ച നേടണം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ വിപരീതവളർച്ചയായിരുന്നു.wait
2.മുഴുവൻ വർഗ്ഗത്തിലെ തെറ്റായി കിടന്ന ജനന,മരണ ദിനങ്ങൾ ശരിയാക്കണം. Y ചെയ്തു
3.ഒരു അപൂർണ ലേഖനത്തെയെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ലേഖനത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിലെക്ക്‌ ഉയർത്തണം. Y ചെയ്തുഅലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി
4.10 ലേഖനത്തിനെയെങ്കിലും ഒറ്റവരിയിൽ നിന്ന്‌ മാറ്റണം.3
5.വർഗ്ഗീകരിക്കാത്ത 190 ഓളം ലേഖനങ്ങളെ വർഗ്ഗീകരിക്കണം. Y ചെയ്തു
6.10 പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ(ഒറ്റവരിയൊ അപൂർണ്ണമൊ അല്ലാത്ത) തുടങ്ങണം. Y ചെയ്തു
7.ഉപയോഗമുള്ള 500 പുതിയ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ പേജ് തുടങ്ങണം. Y ചെയ്തു
8.വലിപ്പം കൂടിയ(30000ബൈറ്റ്)89 ലേഖനങ്ങൾ മലയാളം വിക്കിയിൽ ഉണ്ട്.അത് 100 ഈ മാസം തികയ്ക്കും.
9.2500 തിരുത്തൽ നടത്തണം. Y ചെയ്തു
10.15 കായിക താരങ്ങളുടെ ജീവചരിത്ര ലേഖനം തുടങ്ങണം (10 പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ അല്ലാതെ).
എല്ലാം ജയിക്കില്ല എങ്കിലും ഒരു ശ്രമം.4 Y ചെയ്തു

ഏറ്റവും വലിയ പണി ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് തിരുത്തണം  .മലയാളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ സഹായിക്കുക.തെറ്റുകൾ ശ്രദ്ധയില്പ്പെടുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:AJITH_MS/പണിപ്പുര&oldid=3114406" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്