ഉദ്മൂർത് ഗോത്രം റഷ്യയിലും ഉക്രൈനിലും കാണപ്പെടുന്നു.

Udmurt
Regions with significant populations
Udmurtia
 Russia552,299 (2010)[1]
 Ukraine4,712 (2001)[2]
Languages
Udmurt, Russian
Religion
Orthodox Christianity
(Russian Orthodox Church)
and Udmurt Vos
Minorities: Protestant, Pentecostal,[3] Islam[4]
ബന്ധപ്പെട്ട വംശീയ ഗണങ്ങൾ
other Uralic peoples (particularly Permic peoples such as the Komi)

പദോൽഭവം

തിരുത്തുക

ഒദോ-മോർത്ത് (താഴ്വാരത്തെ ജനങ്ങൾ) എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഈ വാക്കുണ്ടായത്. മോർത് എന്നത് മർത്യ അല്ലെങ്കിൽ മർത്തിയ എന്ന ഇറാനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതവാക്കിൽ നിന്നുണ്ടായതാകാം. This is supported by a document dated 1557, in which the Udmurts are referred to as lugovye lyudi 'meadow people', alongside the traditional Russian name otyaki .

വ്യാപനം

തിരുത്തുക

റഷ്യയിലെ ഉദ്മുർതിയായിലാണ് കൂടുതൽ ഉദ്മുർതുകളും താമസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബഷ്കോർട്ടോസ്ഥാൻ, ടാർട്ടാർസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയസ്ഥലങ്ങളിലും ഇവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരുന്നതായി അടുത്തു നടന്ന കണക്കെടുപ്പുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സംസ്ക്കാരം

തിരുത്തുക

ഉറാലിക്ക് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭാഷയാണ് ഉദ്മുർതുകൾ സംസാരിക്കുന്നത്.

ഉദ്മുർതുകൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തമായി ദൊർവൈഷി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതിഹാസമുണ്ട്.[5]

  1. "Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 года. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года". Archived from the original on 2020-04-30. Retrieved 2015-07-19.
  2. State statistics committee of Ukraine - National composition of population, 2001 census (Ukrainian)
  3. http://sreda.org/arena
  4. James Minahan (1 Jan 2002). Encyclopedia of the Stateless Nations: S-Z (illustrated ed.). Greenwood Publishing Group. p. 1953. ISBN 9780313323843. Retrieved 19 April 2015.
  5. Vitaly Michka (1 October 1994). Inside the New Russia. SC Publishing. ISBN 978-1-885024-17-6. Retrieved 17 June 2012.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉദ്മൂർത്_ഗോത്രം&oldid=3909711" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്