ഉദയപുരം

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കോടോം-ബേളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറു പട്ടണമാണ് ഉദയപുരം. ഉദയപുരം ശ്രീ ദുർഗ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഇവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉദയപുരം&oldid=3534223" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്