ഇവാൻ കുച്ചുഹുറ-കുചെരെൻകോ

ഒരു ഉക്രേനിയൻ സ്‌തുതിപാഠകന്‍

ഇവാൻ ഇയോവിച്ച് കുച്ചുഹുറ-കുചെരെൻകോ (ഉക്രേനിയൻ: Іван Іович Кучугура-Кучеренко; ജൂലൈ 7, 1878 - നവംബർ 24, 1937) ഒരു ഉക്രേനിയൻ സ്‌തുതിപാഠകനും (കോബ്സാർ) ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച കോബ്സാറുകളിലൊരാളുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലാരൂപത്തിന് 1919 ൽ "പീപ്പിൾസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓഫ് ഉക്രെയ്ൻ" പിന്നീട് "പീപ്പിൾസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓഫ് ഉക്രേനിയൻ സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്" എന്നീ പദവികൾ ലഭിച്ചു.

Ivan Kuchuhura-Kucherenko (right).
A NKVD document issued sentencing Kucherenko to death by firing squad.
Death mask of I. Kucherenko done by Fedir Yemetz.

ജീവിതരേഖതിരുത്തുക

1878 ജൂലൈ 7 ന് റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഖാർകോവ് ഗവർണറേറ്റിലെ ബോഹോഖിവ് ഉയിസെഡിലെ മുറാഫ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇവാൻ കുചെരെൻകോ (അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അറിയപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച്, കുച്ചുഹുറ-കുചെരെൻകോ) ജനിച്ചത്. 3-ാം വയസ്സിൽ ഇടതുകണ്ണിന് കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും വലതുകണ്ണിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അനാഥനായി.

യുവ കുചെരെൻ‌കോയ്ക്ക് അസാധാരണമായ സംഗീത പ്രതിഭയുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു കോബ്സാറിന്റെ ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് നയിച്ചു. കോബ്സാർ പാവ്‌ലോ ഹാഷ്ചെങ്കോയിൽ നിന്ന് പരിശീലനം നേടിയ അദ്ദേഹം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു കോബ്സറായി പ്രകടനം ആരംഭിച്ചു.

1902 ൽ ഖാർകിവിൽ നടന്ന പന്ത്രണ്ടാമത് പുരാവസ്തു സമ്മേളനത്തിൽ കുചെരെൻകോ പങ്കെടുത്തു. അവിടെ കുചെരെൻകോ 24 വയസ്സുള്ള ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞവ്യക്തിയായിരുന്നു.

സമ്മേളനത്തിലെ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഹനാത് ഖോട്ട്കെവിച്ച് ആയിരുന്നു. കോബ്സാർ അസാധാരണമായവിധം വായിക്കുന്നതും കച്ചേരിയുടെ തയ്യാറെടുപ്പിനിടെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ധാരാളം സമയം ചെലവഴിച്ചതായും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഖോട്ട്‌കെവിച്ചുമായുള്ള ഈ ബന്ധം കുചെരെൻ‌കോയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു. ഖോട്ട്‌കെവിച്ച് തന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിൽ എഴുതി:

എന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിച്ചില്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്റെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധിച്ചു. കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ എന്നെ സ്വതന്ത്രമായി പകർത്തി.

1906-ൽ കുചെരെൻകോ യെക്കാറ്റെറിനോസ്ലാവിലെ (ഇപ്പോൾ ഡിനിപ്രോപെട്രോവ്സ്ക്) മാർക്കറ്റിൽ പ്രകടനം നടത്തുകയായിരുന്നു. പ്രശസ്ത ചരിത്രകാരനായ ഡിമിട്രോ യാവോർണിറ്റ്സ്കി ഇത് കേട്ടു. കുചെരെൻകോയുടെ ഉയർന്ന കലാസൃഷ്ടി യാവോർണിറ്റ്സ്കിയെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചു. യാവോർണിറ്റ്സ്കി എഴുതി:

എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു യജമാനൻ മിനുക്കിയതിനുശേഷം മാത്രം നിറങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വിലയേറിയ ഒരു വജ്രമായിരുന്നു.

അവലംബംതിരുത്തുക

 • Колесса Ф.. Melodii ukrayinskykh narodnykh dum – К.: Наукова думка, 1969. – С. 316
 • Danylenko, K. Narodnyi spivets-kobzar Ivan Iovych Kuchuhura-Kucherenko ... ІМФЕ. Ф.8-к.3, од.зб.15, - Арк. 3-4, 1921
 • Danylenko, K. Narodnyi spivets-kobzar Ivan Iovych Kuchuhura-Kucherenko – “Selianskyi budynok”, Bohodukhiv, 1921 - P. 16.
 • Danylevskyi, K. Slavetnyi ukrayinskyi kobzar – Ivan Kuchuhura-Kucherenko (8 rokiv yak zamorduvaly NKVD) // UVAN, Materialy taboriv DP, Regensburg, 1946 - P. 7.
 • Danylevskyi, K. Petliura v sertsiakh i picniakh svoho narodu // Nakladom filii Tovarystva ukrayinskykh politychnykh v’iazniv v Regensburzi, 1947 - P. 11.
 • Danylevskyi, K. О. Professor Petliura v sertsiakh i picniakh svoho narodu // Vidbytka z Narodnoho Slova, Pittsburgh, USA, 1951 - P. 24.
 • Zinchenko, T. Slavetnyi banduryst I. Kuchuhura-Kucherenko // “NTE” 1961, №4 - P. 106-7
 • Martynovych, P.D. Kobzar Кобзар Ivan Kuchuhura-Kucherenko – IMFE, f. ІІ-4, od. Зб. 940
 • Mizynets, V. Koryfei kobzarskoho mystetstva // Bandura, 1985, №13/14, - P. 45-48
 • Sarkyzova-Sarazyny, I. Poslednyi kobzar // Vsemyrnyi turysy. 1930, №5, - P. 132.
 • Cheremskiy, K. P. Povernennia tradnytsii / K. Cheremskyi – Tsentr Lesia Kurbasa – 1999. – P. 288.
 • Cheremskiy, K. P. Shliakh zvychaiu / – Х.: Hlas. – 2002. – P. 444.