ജലനിരപ്പിൽ പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ വള്ളങ്ങൾ രാത്രിയിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്. കവർച്ചകാരും കടൽകൊള്ളക്കാരും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇരുട്ടിന്റെ മറപറ്റി എത്തി ആക്രമിക്കുന്നതിലാണ് ഇവയ്ക്ക് ഇരുട്ടുകുത്തി എന്ന പേരുവന്നത്. ഓടി, തെക്കൻ ഓടി എന്നീ പേരുകളും ഈ വള്ളത്തിനുണ്ട്.

ഈ വള്ളത്തിൽ നാല്പതിലധികം ആളുകൾക്ക് കയറാന് കഴിയും. ഇത്തരം വള്ളങ്ങളുടെ മുന്നറ്റം രണ്ടുമൂന്ന് ചുറ്റായി ചുരുണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. പിന്നറ്റം കടലിൽ മീൻ പിടിയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തോണികളിടെ അറ്റം പോലെ ആയിരിക്കും. രണ്ടറ്റവും ഒരു പോലെ ചുരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങളുമുണ്ട്. പതിഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഈ വള്ളത്തിന്റെ നീളം. മത്സരവള്ളംകളിയിൽ സ്ത്രീകൾ ഈ വള്ളം തുഴയാറുണ്ട്.

നെഹ്രു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിൽ

തിരുത്തുക

നെഹ്രു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഇരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങൾ ഇവയാണ്.[1]

ഇരുട്ടുകുത്തി എഗ്രേഡ്

തിരുത്തുക

പടക്കുതിര(ഫ്രീഡം ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്-കളർകോട്), തുരുത്തിത്തറ(കാവുങ്കൽ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്),സായി നമ്പർ വൺ(കരുമാടിക്കുട്ടൻ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്,കരുമാടി), മൂന്നുതൈക്കൽ(എയ്ഡൻ മൂന്നുതൈക്കൽ)

ഇരുട്ടകുത്തി ബി ഗ്രേഡ്

തിരുത്തുക

ഹനുമാൻ ഒന്ന്-സ്വാൻ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് ,പനങ്ങാട്, എറണാകുളം, സെന്റ് ആന്റണീസ്(ബ്രദേഴ്്‌സ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്,തൈക്കൂട്ടം -എറണാകുളം),ശരവണൻ(എരൂർകുന്നറ ബോട്ട്ട് ക്ലബ്ബ്,തൃപ്പൂണിത്തുറ,എറണാകുളം),ഗോതുരുത്ത് പുത്രൻ(താന്തോണിതുരുത്ത്,മുളവുകാട്),ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ(കണ്ടശ്ശാംകടവ് ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് തൃശ്ശൂർ)

ഇരുട്ടുകുത്തി സി ഗ്രേഡ്

തിരുത്തുക

ഹനുമാൻ രണ്ട്(വി.സി.ബി.സി,പനമ്പുകാട്), ശ്രീ മുരുകൻ (സാരംഗി,ഉദയംപേരൂർ), ജി.എം.എസ്(ജാസ്‌ക്,പൂയപ്പള്ളി, മാട്ടുമ്മേൽ, നോർത്ത് പറവൂർ), ശ്രീ പാർത്ഥസാരഥി(നടുവിൽക്കര ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്, വാടാനപ്പള്ളി തൃശ്ശൂർ), ശ്രീ ഭദ്ര(പുല്ലങ്ങാടി ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്,ചമ്പക്കുളം), ജിബി തട്ടകൻ(മലർവാടി ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്, മടപ്പലാതുരുത്ത്), ഗോതുരുത്ത്(ഗോതുരുത്ത് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്, നോർത്ത് പറവൂർ), ചെറിയ പണ്ഡിതൻ(സി.ബി.സി കൊച്ചി)

  1. http://keralanews.gov.in/index.php/main-news/23718-2019-07-29-06-19-33
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇരുട്ടുകുത്തി&oldid=3176989" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്