ഇന്റർ-സിറ്റീസ് ഫെയേഴ്സ് കപ്പ്

1955 മുതൽ 1971 വരെ നടന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ആണ് ഇന്റർ-സിറ്റീസ് ഫെയേഴ്സ് കപ്പ്. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരമേളകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ടൂർണമെന്റ് സ്ഥാപിച്ചത്.

ഇന്റർ-സിറ്റീസ് ഫെയേഴ്സ് കപ്പ്
Regionയൂറോപ്പ്
റ്റീമുകളുടെ എണ്ണം12 (ആദ്യ റൗണ്ട്)
64 (ആകെ)
കൂടുതൽ തവണ ജേതാവായ ക്ലബ്ബ്Spain എഫ്.സി. ബാഴ്സലോണ
(മൂന്ന് കിരീടങ്ങൾ, ഒരു തവണ രണ്ടാം സ്ഥാനം)
വെബ്സൈറ്റ്ചരിത്രം