ഈ ദേശത്തിന് മങ്ങാട് എന്നും പേരുണ്ടായിരുന്നു. മുത്തേരിപ്പാട് എന്ന് സ്ഥാനപ്പേരുള്ള ഒരു സാമന്തപ്രഭുവിൻ റ്റെ ഭരണത്തിലായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ രാജ്യമാണിത്. ആദ്യം മങ്ങാട് കൈമളുടെ വകയായിരുന്നു ഇത്. ആലങ്ങാട്, അയിരൂർ, ചെങ്ങമനാട്, കോതകുളങ്ങര, മഞ്ഞപ്ര തുടങ്ങിയ ഗ്രാമങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഈ ദേശം.

അവലംബംതിരുത്തുക

കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആലങ്ങാട്_ദേശം&oldid=2331128" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്