ആയുധം (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ആയുധം എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

  • ആയുധം - വേട്ടയാടാനോ സ്വയരക്ഷയ്കോ ശത്രുക്കളെ നേരിടാനോ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം
  • ആയുധം (ചലച്ചിത്രം) - 2008-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മലയാളചലച്ചിത്രം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആയുധം_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=2310967" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്