ആന്റൺ ഫ്രെഡറിക് ഹോൾ (17 നവംബർ 1789-23 ജനുവരി 1862) ലോബെൻസ്റ്റീനിൽ ജനിച്ച ഒരു ജർമ്മൻ [[ഒബ്സ്റ്റട്രിക്ക്‌സ്] പ്രൊഫസറായിരുന്നു.

ആന്റൺ ഫ്രെഡറിക് ഹോൾ (1789-1862)

ലീപ്സിഗ് സർവ്വകലാശാലയിൽ നിയമം പഠിച്ച അദ്ദേഹം ബിരുദാനന്തര ബിരുദാനന്തരം തന്റെ ജന്മനഗരമായ ലോബെൻസ്റ്റീനിൽ നിയമപരിശീലനം ആരംഭിച്ചു. 1824-ൽ അദ്ദേഹത്തിന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ പണം സ്വരൂപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 1827-ൽ അദ്ദേഹം ഹാലെ ആൻ ഡെർ സാലെയിൽ നിന്ന് മൈക്രോസെഫാലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രബന്ധത്തിലൂടെ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി. ജോഹാൻ ഫ്രെഡറിക് മെക്കലിന്റെ (1781-1833) ടെററ്റോളജിക്കൽ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാതൃകയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ പ്രബന്ധം. 1834-ൽ ഹോൾ ഹാലെയിൽ പ്രസവചികിത്സയുടെ പൂർണ്ണ പ്രൊഫസറായി.

Lehrbuch der Geburtshülfe mit Einschluss der geburtshülflichen Operationen und der gerichtlichen Geburtshülfe (ഒബ്സ്റ്റട്രിക് ഓപ്പറേഷനുകളും ഫോറൻസിക് ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സിന്റെ പാഠപുസ്തകം) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു പാഠപുസ്തകം ഉൾപ്പെടെ, പ്രസവചികിത്സ മേഖലയിൽ ഹോൾ നിരവധി കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1852- ൽ താഴത്തെ നട്ടെല്ലിന്റെ അജനെസിസ് വിവരിച്ച ആദ്യത്തെ വൈദ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ഒരു ഫീറ്റൽ സ്റ്റെതസ്കോപ്പിന്റെ രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു വിവരണം നൽകി (1834). [1]

തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾതിരുത്തുക

  • ഡി മൈക്രോസെഫാലിയ . ഹാലെ 1830. (പ്രബന്ധം)
  • De Aneurysmatis, eorum medendi manuumque opera sanandi ratione (അനൂറിസമുകളിൽ, അവരുടെ രോഗശാന്തിയും രോഗശാന്തി രീതിയിലുള്ള കൈകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും). ഓർഫനോട്രോഫിയം, ഹാലെ 1830. (ഹാബിലിറ്റേഷൻ)
  • Die Geburtshülfliche Exploration . (ഒബ്‌സ്റ്റെട്രിക്കൽ പര്യവേക്ഷണം) വെർലാഗ് ഡെർ ബുച്ചാൻഡ്‌ലുങ് ഡെസ് വൈസെൻഹൗസ്, ഹാലെ 1833-1834, രണ്ട് വാല്യങ്ങൾ
  • Vorträge über die Geburt des Menschen (മനുഷ്യന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ.). വൈസൻഹോസ്, ഹാലെ 1845.
  • Die Geburten missgestalteter, kranker und todter Kinder (വികലാംഗരും രോഗികളും മരിച്ചവരുമായ കുട്ടികളുടെ ജനനങ്ങൾ). വൈസൻഹോസ്, ഹാലെ 1850.
  • Zur Pathologie des Beckens . (പെൽവിസിന്റെ പാത്തോളജി); ഏംഗൽമാൻ, ലീപ്സിഗ് 1852.
  • Lehrbuch der Geburtshülfe mit Einschluss der geburtshülflichen Operationen und der gerichtlichen Geburtshülfe (ഒബ്‌സ്റ്റട്രിക് ഓപ്പറേഷനുകളും ഫോറൻസിക് ഒബ്‌സ്റ്റട്രിക്‌സും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രസവചികിത്സയുടെ പാഠപുസ്തകം). ഏംഗൽമാൻ, ലീപ്സിഗ് 1855

അവലംബംതിരുത്തുക

  • ഈ ലേഖനം ജർമ്മൻ വിക്കിപീഡിയയിലെ തത്തുല്യമായ ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ വിവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, റഫറൻസ്: ADB:Hohl, Anton Friedrich at Allgemeine Deutsche Biographie .
  • ഇമെഡിസിൻ ജന്മനായുള്ള നട്ടെല്ല് വൈകല്യം
  1. [1] Fetal Monitoring in Practice by D.M.F. Gibb, et al.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആന്റൺ_ഫ്രെഡറിക്_ഹോൾ&oldid=3895468" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്