ചെറുതന വില്ലേജിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് ആനാരി.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആനാരി&oldid=3741188" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്