ഇന്ത്യയുടെ ആണവരംഗത്തെ സാങ്കേതികത, ഗവേഷണങ്ങൾ മുതലായവയുടെയും ഊർജ്ജോല്പാദനത്തിന്റെയും ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ് ആണവോർജ്ജ വകുപ്പ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ആണവോർജ്ജ വകുപ്പ്
ആണവോർജ്ജ വകുപ്പിന്റെ ലോഗോ
ആണവോർജ്ജ വകുപ്പിന്റെ ലോഗോ
ഏജൻസി അവലോകനം
രൂപപ്പെട്ടത് ഓഗസ്റ്റ് 3, 1948; 75 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് (1948-08-03)
അധികാരപരിധി കേന്ദ്രസർക്കാർ
ആസ്ഥാനം മുംബൈ, മഹാരാഷ്ട്ര
മേധാവി/തലവൻ ശേഖർ ബസു, സെക്രട്ടറി
വെബ്‌സൈറ്റ്
www.dae.gov.in

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക