അർദ്ധ നിത്യഹരിത വനം

(അർധനിത്യഹരിതവനം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

നിത്യ ഹരിത വൃക്ഷങ്ങളും ഇല പൊഴിക്കുന്ന മരങ്ങളും ഒരു പോലെ വളരുന്ന വനമാണ്. ഈ വനത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ധാരാളം പൊന്തക്കാടുകൾ വളരുന്നു. ഉഷ്ണമേഖലാ അർദ്ധ നിത്യഹരിത വനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഉഷ്ണമേഖലാ ആർദ്ര നിത്യഹരിത വനങ്ങൾക്കും ഉഷ്ണമേഖലാ ഇലപൊഴിയും വനങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു പരിവർത്തന തരം വനമായി തരംതിരിക്കുന്നു. ഉഷ്ണമേഖലാ ആർദ്ര നിത്യഹരിത വനങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇവ വരണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ്. ബയോട്ടിക് ഘടകങ്ങൾ (നിർമ്മാതാവ്, ഉപഭോക്താക്കൾ, വിഘടിപ്പിക്കുന്നവർ) അപൂർവവും ഏറ്റവും വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നതും വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നതുമായ പ്രൈമേറ്റുകൾ ഈ വനങ്ങളിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഈർപ്പവും ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥയും ചുവന്ന മണ്ണും കനത്ത മഴയും പോലുള്ള അജിയോട്ടിക് ഘടകങ്ങൾ (കാലാവസ്ഥ, താപനില, മണ്ണ്, മഴ) പ്രദേശത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നു

ഉഷ്ണമേഖലാ അർദ്ധ നിത്യഹരിത വനങ്ങളുടെ വിതരണംഇന്ത്യയിൽ

തിരുത്തുക

ഇന്ത്യയിൽ, ഉഷ്ണമേഖലാ അർദ്ധ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം, അസം, കിഴക്കൻ ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്ന്ന ചരിവുകൾ, ഒഡീഷ, ആൻഡമാൻ ദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഉഷ്ണമേഖലാ അർദ്ധ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ പശ്ചിമഘട്ടവും ഉൾപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെ ലോകത്തിലെ എട്ട് 'ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളിൽ' ഒന്നാണിത്

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അർദ്ധ_നിത്യഹരിത_വനം&oldid=3913794" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്