തുണി കഴുകാനും ഉണക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതോപകരണമാണ് വാഷിങ്ങ് മെഷീൻ.

ഒരു ആധുനിക വാഷിങ്ങ്മെഷീൻ

ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഫ്രണ്ട് ലോഡിങ്, ടോപ്പ് ലോഡിങ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധതരത്തിലുള്ള വാഷിങ്ങ്മെഷീനുകൾ നിലവിലുണ്ട്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അലക്കുയന്ത്രം&oldid=2280385" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്