അരിത്മെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ്

ഇൻറിജർ ബൈനറി നമ്പറുകളിൽ അരിത്മെറ്റിക്, ബിറ്റ്വൈസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടാണ് അരിത്മെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് (ALU). ഇത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ് നമ്പറുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ്-പോയിൻറ് യൂണിറ്റിന് (എഫ്പിയു) വിരുദ്ധമാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് (സിപിയു), എഫ്പിയു, ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ (ജിപിയു) എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി തരം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സർക്യൂട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ബ്ലോക്കാണ് എഎൽയു. ഒരൊറ്റ സിപിയു, എഫ്പിയു അല്ലെങ്കിൽ ജിപിയുവിൽ ഒന്നിലധികം എഎൽയുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം.[1]

ഒരു എഎൽയുടെ പ്രതീകാത്മക പ്രാതിനിധ്യവും അതിന്റെ ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്‌പുട്ട് സിഗ്നലുകളും യഥാക്രമം എഎൽയുവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ചൂണ്ടുന്ന അമ്പുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ അമ്പടയാളവും ഒന്നോ അതിലധികമോ സിഗ്നലുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നിയന്ത്രണ സിഗ്നലുകൾ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് പ്രവേശിക്കുകയും സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നലുകൾ വലതുവശത്ത് പുറത്തുകടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; ഡാറ്റ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒഴുകുന്നു.

ഓപ്പറേറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റയും നിർവ്വഹിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോഡും ഒരു എഎൽയുവിലെ ഇൻപുട്ടുകൾ; നിർവഹിച്ച പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് എഎൽയുവിന്റെ ഔട്ട്‌പുട്ട്. പല രൂപകൽപ്പനകളിലും, എഎൽയുവിനും ബാഹ്യ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററുകൾക്കുമിടയിൽ യഥാക്രമം മുമ്പത്തെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചോ നിലവിലെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചോ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻപുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്‌പുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഉണ്ട്.[2]

സിഗ്നലുകൾതിരുത്തുക

ഒരു എഎൽയുവിന് വൈവിധ്യമാർന്ന ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്‌പുട്ട് നെറ്റ്ലിസ്റ്റുകളുണ്ട്, അവ എഎൽയുവിനും ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടിക്കും ഇടയിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകൾ കൈമാറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതചാലകങ്ങളാണ്. ഒരു എഎൽയു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടുകൾ എഎൽയു ഇൻപുട്ടുകൾക്ക് സിഗ്നലുകൾ പ്രയോഗിക്കുകയും പ്രതികരണമായി, എഎൽയു അതിന്റെ ഔട്ട്‌പുട്ടുകൾ വഴി ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടറിയിലേക്ക് സിഗ്നലുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഡാറ്റതിരുത്തുക

ഒരു അടിസ്ഥാന എഎൽയുവിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറാൻഡുകളും (A, B) ഫല ഫലവും (Y) അടങ്ങുന്ന മൂന്ന് സമാന്തര ഡാറ്റ ബസുകളുണ്ട്. ഓരോ ഡാറ്റാ ബസും ഒരു ബൈനറി സംഖ്യ നൽകുന്ന ഒരു കൂട്ടം സിഗ്നലുകളാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ, എ, ബി, വൈ ബസ് വീതികൾ (ഓരോ ബസും അടങ്ങുന്ന സിഗ്നലുകളുടെ എണ്ണം) സമാനമാണ്, കൂടാതെ ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടിയുടെ നേറ്റീവ് പദ വലിപ്പവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു (ഉദാ. എൻ‌ക്യാപ്സുലേറ്റിംഗ് സിപിയു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രോസസർ).

ഓപ്‌കോഡ്തിരുത്തുക

ഓ‌പ്കോഡ് ഇൻ‌പുട്ട് ഒരു സമാന്തര ബസാണ്, അത് എഎൽയുവിലേക്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സെലക്ഷൻ കോഡിനെ അറിയിക്കുന്നു, ഇത് എഎൽയു നിർവഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് പ്രവർത്തനം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കണക്കാക്കിയ മൂല്യമാണ്. ഓ‌പ്കോഡ് വലിപ്പം (അതിന്റെ ബസ് വീതി) എഎൽയുവിന് ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുന്ന വ്യത്യസ്ത പ്രവർ‌ത്തനങ്ങളുടെ പരമാവധി എണ്ണം നിർ‌ണ്ണയിക്കുന്നു; ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു നാല്-ബിറ്റ് ഓപ്‌കോഡിന് പതിനാറ് വ്യത്യസ്ത എഎൽയു പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരെ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയും. സാധാരണയായി, ഒരു എഎൽയു ഓപ്‌കോഡ് ഒരു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഓപ്‌കോഡിന് സമാനമല്ല, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് ഒരു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഓപ്‌കോഡിനുള്ളിൽ ഒരു ബിറ്റ് ഫീൽഡായി നേരിട്ട് എൻ‌കോഡുചെയ്‌തേക്കാം.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. https://study.com/academy/lesson/arithmetic-logic-unit-alu-definition-design-function.html
  2. https://cherryeducations.blogspot.com/2018/01/microprocessor.html