അമ്പലപ്പുഴ വിജയകൃഷ്ണൻ

ആന

ജനനം: 1970

മരണം: ഏപ്രിൽ 8 2021

അമ്പലപ്പുഴ വിജയകൃഷ്ണൻ

അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ ആനയാണ് വിജയകൃഷ്ണൻ. [1] ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനയായിരുന്ന അമ്പലപ്പുഴ രാമചന്ദ്രൻ ചരിഞ്ഞശേഷം നടയ്ക്കിരുത്തിയ ആനയാണ് വിജയകൃഷ്ണൻ. അമ്പലപ്പുഴ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്സവ എഴുന്നള്ളത്തുകൾക്ക് തിടമ്പേറ്റിയിരുന്നത്  വിജയകൃഷ്ണനാണ്. [2]

തൃശൂർപൂരത്തിലും 2019ൽ വിജയകൃഷ്ണൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. [3]

2020-ൽ മദപ്പാട് കാലത്ത് വേണ്ടവിധം പരിചരിക്കാത്തത് മൂലം വിജയകൃഷ്ണന്റെ കാലുകളിൽ വ്രണം വന്നത് വിവാദം ആയിരുന്നു. [4] [5]

പ്രത്യേകതകൾതിരുത്തുക

പ്രത്യേകതകൾ
തുമ്പിക്കൈ നിലത്തിഴയതക്ക നീളമുള്ള തുമ്പിക്കൈ [1]
കൊമ്പുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭംഗിയാർന്ന കൊമ്പുകൾ
വാൽ മറ്റാനകളെ അപേക്ഷിച്ച് വിജയകൃഷ്ണന്റെ വാൽ രോമങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാണ് [1]
നഖങ്ങൾ പതിനെട്ടു നഖങ്ങൾ [1]

പോരായ്മകൾതിരുത്തുക

പോരായ്മകൾ
ചെവി വലിപ്പം ശരീരവലിപ്പത്തിന് ചേരുന്ന തക്കവണ്ണമുള്ള ചെവി ഇവനില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന ന്യൂനത [1]

അവലംബംതിരുത്തുക

ചിത്രശാലതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അമ്പലപ്പുഴ_വിജയകൃഷ്ണൻ&oldid=3549731" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്