ഇംഗ്ലീഷ് മാസ്റ്റിഫ് അനറ്റൊളിയൻ മാസ്റ്റിഫ് എന്നീ ജെനുസ്സുകൾ കൂടി ഉണ്ടായതാണ് അമേരിക്കൻ മാസ്റ്റിഫ്. ഇവ വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള നായ ആണ്. കുട്ടികളുടെ കൂടെയും മറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇണക്കം കാണിക്കുന്നയാണിവ.

അമേരിക്കൻ മാസ്റ്റിഫ്
AM.Suma.jpg
OriginUnited States
Traits
Weight Male 160-200 പൗണ്ട്
Female 140-180 പൗണ്ട്
Height Male 32-36 ഇഞ്ച്‌
Female 28-34 ഇഞ്ച്‌
Coat മിനുസം ഉള്ള കുറ്റിരോമങ്ങൾ , ചീകാൻ എളുപ്പം
Color Colors are fawn, apricot and brindle. White markings acceptable on feet, chest and chin/nose.
Life span 10–12 വർഷം
Dog (domestic dog)

ഭാരവും ഉയരവുംതിരുത്തുക

ഭാരം

ആൺ നായക്ക്: 160-200 പൗണ്ട്.
പെൺ നായക്ക്: 140-180 പൗണ്ട്.

ഉയരം

ആൺ നായക്ക്: 32-36 ഇഞ്ച്‌.
പെൺ നായക്ക്: 28-34 ഇഞ്ച്‌.

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അമേരിക്കൻ_മാസ്റ്റിഫ്&oldid=2280277" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്