അമേരിക്കൻ ബുള്ളി

ഒരു ആധുനിക നായയിനം

കൂട്ടാളി നായയായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ആധുനിക നായ ഇനമാണ് അമേരിക്കൻ ബുള്ളി അമേരിക്കൻ ബുള്ളി കെന്നൽ ക്ലബ് (ABKC) 2004-ൽ ആദ്യമായി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യുകയും ഒരു ഇനമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബ്രീഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അടിസ്ഥാനപരമായി നായയെ "അതിന്റെ വലുപ്പത്തിന് വലിയ ശക്തിയുടെ പ്രതീതി" നൽകുന്നതായി വിവരിക്കുന്നു. 2008-ൽ അമേരിക്കൻ ബുള്ളിയെ യൂറോപ്യൻ ബുള്ളി കെന്നൽ ക്ലബ്ബും (EBKC) 2013 ജൂലൈ 15-ന് യുണൈറ്റഡ് കെന്നൽ ക്ലബ്ബും (UKC) അംഗീകരിച്ചു. [1] കെന്നൽ ക്ലബ്ബോ അമേരിക്കൻ കെന്നൽ ക്ലബ്ബോ (AKC) അമേരിക്കൻ ബുള്ളിയെ അവരുടെ രജിസ്ട്രിയിൽ ഒരു ശുദ്ധമായ നായയായി അംഗീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്ഥാപക രജിസ്ട്രി (ABKC) അമേരിക്കൻ ബുള്ളിയെ പോക്കറ്റ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ക്ലാസിക്, XL എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു, അതേസമയം UKC ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് രജിസ്ട്രികൾ ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള വലുപ്പ മാനദണ്ഡം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

American Bully
Champion Charlie Muscles (2).jpg
American Bully
Common nicknamesAm. Bully
Bully
OriginUnited States
Traits
Weight 20–60 കി.ഗ്രാം (44–132 lb)
Height 33–50 സെ.മീ (13–20 ഇഞ്ച്)
Coat Short, smooth and glossy
Color All colors
Litter size 4-8
Life span 8-13 years
Kennel club standards
UKC standard
Dog (domestic dog)

വലിപ്പത്തിലും ഭാരത്തിലും പോക്കറ്റ് മുതൽ XXL വരെ നിരവധി തരങ്ങളുണ്ട്. പ്രായപൂർത്തിയായ നായ്ക്കളുടെ സ്വഭാവം പരിശീലനത്തെ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഈയിനം വളരെ ആവശ്യക്കാരുള്ളതും ശരിയായി പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ചരിത്രംതിരുത്തുക

അമേരിക്കൻ ബുള്ളി, ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പോലെ, 1980-കളിൽ പുരോഗമനം ആരംഭിച്ചു.[2] അന്തിമ സ്വഭാവവും സൗന്ദര്യാത്മകവുമായ നേട്ടത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും 1990-കളിൽ പൂർത്തിയായി.

കൂടുതൽ ബുള്ളി നേടുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് മറ്റ് ഇനങ്ങളെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ സമവായമുണ്ട്.[3]അമേരിക്കൻ പിറ്റ് ബുൾ ടെറിയർ (APBT) ആണ് അമേരിക്കൻ ബുള്ളിയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അടിസ്ഥാനം(മാതൃയിനം).[1]

APBT ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഒരു സ്വഭാവ രൂപവും ഗുണവിശേഷവും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.[1]   ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ APBT യുടെ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങൾ ഈ ഇനത്തിനകത്ത് ഉയർന്നുവന്നു. ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായ ശാരീരിക ഗുണങ്ങളുണ്ട്. [1].ഒരു പ്രത്യേക APBT സ്‌ട്രെയിൻ സങ്കരയിനം സൃഷ്ടിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക, ശരീരഘടന വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ബ്രീഡർമാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശുദ്ധമായ അമേരിക്കൻ പിറ്റ് ബുൾ ടെറിയറുകളാക്കി തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചു. ഒടുവിൽ, ഈ നായ്ക്കൾ അമേരിക്കൻ പിറ്റ് ബുൾ ടെറിയറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മതിയായ ബ്രീഡർമാർ സമ്മതിച്ചു. അമേരിക്കൻ ബുൾഡോഗ്, ഇംഗ്ലീഷ് ബുൾഡോഗ്, ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ബുൾഡോഗ് എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ശാരീരിക സവിശേഷതകളും വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളും നന്നായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി ഈ മിശ്ര ഇനങ്ങളുടെ രക്തബന്ധം കൂടുതൽ പരസ്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രചോദനത്തെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചു.[1].നിലവിൽ നാല് ഇനം ബുള്ളികളാണ് ഉള്ളത്. പോക്കറ്റ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ക്ലാസിക്, XL.എന്നിവയുൾപ്പെടെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു. ബുള്ളികൾ പൊതുവെ അക്രമകാരികൾ അല്ല പരിശീലനം കൊടുക്കാതെ കൂട്ടിൽ അടച്ചിടുന്നവ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നാൽ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യരുമായി സഹവസിക്കുകയും ചെയൂന്ന അമേരിക്കൻ ബുള്ളികൾ പൊതുവെ ശാന്തസ്വഭാവക്കാർ ആണ്. യജമാനനോട് കൂർ പുലർത്താൻ ഒട്ടും മടി കാണിക്കാത്തവർ ആണ് അമേരിക്കൻ ബുള്ളികൾ.

ആരോഗ്യപ്രേശ്നങ്ങൾതിരുത്തുക

രണ്ട് വയസാകുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ ബുള്ളികൾ പൂർണ വളർച്ച എത്തുന്നു. വളരുന്നതിനു ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ പദ്ധർത്ഥങ്ങൾ എന്തും കൊടുക്കാം. പൊതുവെ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അമേരിക്കൻ ബുള്ളിക് ചാർമത്തിൽ രോഗം വരുന്നുണ്ട്. അത് എന്ത് കൊണ്ടന്നാൽ? തണുപ്പുള്ളതും ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുന്നതുമായ പ്രതലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് മൂലം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നേരിയ ചൂടുള്ള പ്രതലമാണ് ഇവക്ക് ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഘടന.

പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങളോ തണുത്തതോ ആയ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അനുവദിക്കരുത് ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "United Kennel Club: American Bully" (PDF). Official UKC Breed Standard. July 2013.
  2. GmbH, Vollevue. "🐾American Bully - Race description: Character &Co". dogbible (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2022-01-21.
  3. "Breed Standards : American Bully - United Kennel Club (UKC)". www.ukcdogs.com. ശേഖരിച്ചത് September 27, 2018.

External linksതിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അമേരിക്കൻ_ബുള്ളി&oldid=3812154" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്