അമൃതവർഷിണി

കർണാടകസംഗീതത്തിലെ ജന്യരാഗം

കർണാടക സംഗീതത്തിലെ അറുപത്തിആറാമത്തെ മേളകർത്താരാഗമായ ചിത്രാംബരിയുടെ ഒരു ജന്യരാഗമാണ് അമൃതവർഷിണി.(സംസ്കൃതം: अमृतवर्षिणि, തമിഴ്: அம்ருதவர்ஷிணி)

ആരോഹണം : 'സ ഗ മ പ നി സ'

അവരോഹണം : 'സ നി പ മ ഗ സ'

ഈ രാഗത്തിൽ മുത്തുസ്വാമിദീക്ഷിതരുണ്ടാക്കിയ 'ആനന്ദാമൃതവർഷിണി' എന്നാരംഭിക്കുന്ന കീർത്തനമല്ലാതെ മറ്റൊരു ഗാനവും പ്രചാരത്തിലില്ല. ദീക്ഷിതർ ഒരിക്കൽ ഈ കീർത്തനം പാടി രാമനാഥപുരത്തു മഴ പെയ്യിച്ച്, തദ്ദേശവാസികളുടെ ജലക്ഷാമം പരിഹരിച്ചതായി ഐതിഹ്യമുണ്ട്. [1][2] ഇത് രാഗനാമത്തിന്റെ അന്വർഥതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Ragas in Carnatic music by Dr. S. Bhagyalekshmy, Pub. 1990, CBH Publications
  2. Raganidhi by P. Subba Rao, Pub. 1964, The Music Academy of Madras
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അമൃതവർഷിണി&oldid=2929834" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്