അന്ന ഹിയേർട്ട-റെറ്റ്സിയസ്

സ്വീഡിഷ് വനിതാ അവകാശ പ്രവർത്തകയും മനുഷ്യസ്‌നേഹിയും

സ്വീഡിഷ് വനിതാ അവകാശ പ്രവർത്തകയും മനുഷ്യസ്‌നേഹിയുമായിരുന്നു അന്ന വിൽഹെൽമിന ഹിയേർട്ട-റെറ്റ്സിയസ്, നീ ഹിയേർട്ട (24 ഓഗസ്റ്റ് 1841 - 21 ഡിസംബർ 1924). മാരീഡ് വുമൺ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെ (1873) സഹസ്ഥാപകയും സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു. 1864–1874-ൽ ടോർസ്ഡാഗ്സ്കോളൻ സായാഹ്ന വിദ്യാലയത്തിന്റെ സ്ഥാപകയും ചെയർപേഴ്‌സണും, 1870–1887 ൽ ബിക്കുപൻ അസോസിയേഷനിൽ ബോർഡ് അംഗം, 1886–1893 ൽ മാരീഡ് വുമൺ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെ വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ, 1878-1911 ൽ സ്റ്റിഫ്റ്റെൽസൺ ലാർസ് ഹിയേർട്ടാസ് മിന്നെയുടെ (മെമ്മോറിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ലാർസ് ഹിയേർട്ട) ബോർഡ് അംഗം,1911-1924 ൽ അതിന്റെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ, 1884–1887 ൽ അഫ്റ്റൺബ്ലാഡെറ്റിൽ സഹപ്രവർത്തക, 1887 ൽ അഡോൾഫ് ഫ്രെഡ്രിക്സ് അർബെറ്റ്സ്റ്റുഗ ഫോർ ബാർൺ (കുട്ടികൾക്കുള്ള അഡോൾഫ് ഫ്രെഡ്രിക് വർക്ക് ഹൗസ്) സ്ഥാപക, 1889–1909 ൽ സ്റ്റോക്ക്ഹോം വർക്ക് ഹൗസുകളുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ,1899-1911 ൽ സ്വീഡിഷ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് വിമൻ (എസ്‌കെ‌എൻ‌എഫ്) ചെയർപേഴ്‌സൺ, 1904–1909 ൽ ഇന്റർനാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് വിമൻ (ഐസിഡബ്ല്യു) വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ എന്നിവയുമായിരുന്നു.

Anna Hierta-Retzius. Photography by Selma Jacobsson.

ആദ്യകാലജീവിതംതിരുത്തുക

അഫ്റ്റൺബ്ലാഡെറ്റിന്റെ സ്ഥാപകനായ ലാർസ് ജോഹാൻ ഹിയേർട്ടയുടെയും വിൽഹെൽമിന ഫ്രോഡിംഗിന്റെയും (1805-1878) മകളായിരുന്നു അന്ന ഹിയേർട്ട-റെറ്റ്സിയസ്. 1876 നവംബർ 28 ന് അവർ ശാസ്ത്രജ്ഞനും പ്രൊഫസറുമായ ഗുസ്താഫ് റെറ്റ്സിയസിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവരുമായി സാമൂഹികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ പ്രോജക്ടുകളിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു. അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഒരു ബൗദ്ധിക അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അവർ വളർന്നത്. അവരുടെ പിതാവ് ഒരു പുരോഗമന പത്രത്തിന്റെ മാനേജരായിരുന്നു. കലാകാരന്മാർ, എഴുത്തുകാർ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്നിവർ അവരുടെ വീട്ടിലെ സാധാരണ അതിഥികളായിരുന്നു. അമ്മയുടെ ജീവകാരുണ്യ താൽപ്പര്യങ്ങളും പിതാവിന്റെ ലിംഗസമത്വത്തിന്റെ സമൂലമായ ആശയങ്ങളും അവളെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്നും ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിലും സജീവമായ പ്രവർത്തനത്തിലും താല്പര്യം വളർത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഒരു മകനെക്കുറിച്ചുള്ള പിതാവിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു.

അവലംബംതിരുത്തുക

ഗ്രന്ഥസൂചികതിരുത്തുക

  • Österberg, Carin et al., Svenska kvinnor: föregångare, nyskapare (Swedish women: Predecessors, pioneers) Lund: Signum 1990. (ISBN 91-87896-03-6)
  • Anna W Retzius (Hierta-), urn:sbl:6600, Svenskt biografiskt lexikon (art av Hjördis Levin), hämtad 2015-06-18.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക