എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 23ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അന്താ‍രാഷ്ട്ര വിധവാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ വിധവകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൂംഭ ട്രസ്റ്റാണ് വിധവകളുടെ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടനിലെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ടോണി ബ്ലെയറിന്റെ ഭാര്യ ചെറി ബ്ലെയർ 2005ലാണ് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത്. [1]

അന്താ‍രാഷ്ട്ര വിധവാ ദിനം - ലോഗോ

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "അന്താ‍രാഷ്ട്ര വിധവാ ദിനം". വെബ്‌ദുനിയ. ശേഖരിച്ചത് 23 ജൂൺ 2015.