സപുഷ്പികളിൽ അണ്ഡാശയം സ്ത്രീലൈംഗികാാവയവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

Longitudinal section of female flower of squash showing pistil (=ovary+style+stigma), ovules, and petals. The petals and sepals are above the ovary; such a flower is said to have an inferior ovary, or the flower is said to be epigynous.
Cross section of Tulip ovary

ഫലങ്ങൾ തിരുത്തുക

അണ്ഡാശയത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തിരുത്തുക

സ്ഥാനമനുസരിച്ചുള്ള വർഗ്ഗീകരണം തിരുത്തുക

ഇതും കാണൂ തിരുത്തുക

  • Fruit anatomy

അവലംബം തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അണ്ഡാശയം_(സസ്യശാസ്ത്രം)&oldid=2657453" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്