അചാലകം (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

അചാലകം (ആംഗലേയം: Insulator) എന്ന പദം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിനെയും വിവക്ഷിക്കാം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അചാലകം_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=1936776" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്