മലയാള സാഹിത്യ രംഗത്തെ യുവ സാഹിത്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമാണ് അങ്കണം പുരസ്കാരം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അങ്കണം_അവാർഡ്&oldid=3419048" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്