സർവ്വരാജ്യതൊഴിലാളികളെ, സംഘടിക്കുവിൻ!

(Workers of the world, unite! എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലൊന്നാണ് സർവ്വരാജ്യതൊഴിലാളികളെ, സംഘടിക്കുവിൻ!. കാറൽ മാർക്സിന്റെയും എംഗൽസിന്റെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന കൃതിയിലാണ് ഈ ആഹ്വാനം ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത്.

1937 മെയ് ദിന പരേഡിൽ മോസ്കോയിൽ നടന്ന ഒരു കുബാൻ കോസാക്ക് സ്ക്വാഡ്രൺ ജർമ്മൻ, സ്പാനിഷ്, റഷ്യൻ, ലോകത്തെ മറ്റ് ഭാഷകളിൽ എഴുതിയ വാക്യത്തിലൂടെ മാർച്ച് ചെയ്യുന്നു

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ നാലാം അധ്യായമായ 'നിലവിലുള്ള വിവിധ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളോടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ നിലപാട്' അവസാനിക്കുന്നത് ഈ ആഹ്വാനത്തോടെയാണ്.[1]

"സർവ്വരാജ്യതൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കുവിൻ!! "

- കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. "കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ". ml.wikisource.org. ശേഖരിച്ചത് 21 ഏപ്രിൽ 2014. CS1 maint: discouraged parameter (link)
ഈ ലേഖനത്തിലെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൃതി വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ സർവ്വരാജ്യതൊഴിലാളികളെ, സംഘടിക്കുവിൻ! എന്ന താളിലുണ്ട്.