പാപ്പിലിയോ മച്ചോൺ

(Papilio machaon എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

പാപ്പിലിയോ മച്ചോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് വേൾഡ് സ്വാളോടെയിൽ, പാപ്പിലിയോനിഡെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു ചിത്രശലഭമാണ്. കോമൺ യെല്ലോ സ്വാളോടെയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാളോടെയിൽ എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു.(സാധാരണ പേര് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ബാധകമാണെങ്കിലും ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആദ്യത്തേ സ്പീഷീസിനാണ് ഈ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്).

Old World swallowtail
PapilioMachaon2016 001.JPG
Upperside
Papilio machaon - Swallowtail 1.jpg
Underside
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Genus:
Species:
P. machaon
Binomial name
Papilio machaon
Synonyms
List
 • Papilio machaon var. marginalis Robbe, 1891
 • Papilio machaon ab. nigrofasciata Rothke, 1895
 • Papilio machaon ab. niger Heyne, [1895]
 • Papilio machaon var. aurantiaca Speyer, 1858
 • Papilio machaon var. asiatica Ménétriés, 1855
 • Papilio hippocrates C. & R. Felder, 1864
 • Papilio machaon var. micado Pagenstecher, 1875
 • Papilio bairdii Edwards, 1866
 • Papilio asterius var. utahensis Strecker, 1878
 • Papilio hollandii Edwards, 1892
 • Papilio aliaska Scudder, 1869
 • Papilio machaon joannisi Verity, [1907]
 • Papilio machaon petersii Clark, 1932
 • Papilio hippocrates var. oregonia Edwards, 1876
 • Papilio ladakensis Moore, 1884
 • Papilio sikkimensis Moore, 1884
 • Papilio machaon var. centralis Staudinger, 1886
 • Papilio brucei Edwards, 1893
 • Papilio brucei Edwards, 1895
 • Papilio machaon dodi McDunnough, 1939
 • Papilio machaon var. montanus Alphéraky, 1897
 • Papilio machaon alpherakyi Bang-Haas, 1933
 • Papilio machaon minschani Bang-Haas
 • Papilio machaon chinensomandschuriensis Eller, 1939
 • Papilio machaon hieromax Hemming, 1934
 • Papilio machaon mauretanica Verity, 1905
 • Papilio machaon var. mauretanica Blachier, 1908
 • Papilio machaon var. mauretanica Holl, 1910
 • Papilio machaon var. asiatica ab. caerulescens Holl, 1910
 • Papilio machaon var. asiatica ab. djezïrensis Holl, 1910
 • Papilio sphyrus Hübner, [1823]
 • Papilio machaon machaon maxima Verity, 1911
 • Papilio machaon maxima gen.aest. angulata Verity, 1911
 • Papilio machaon f. chrysostoma Chnéour, 1934
 • Papilio machaon f. archias Fruhstorfer, 1907
 • Papilio machaon chishimana Matsumura, 1928
 • Papilio machaon sylvia Esaki, 1930
 • Papilio machaon venchuanus Moonen
 • Papilio machaon schantungensis Eller, 1936

ചിത്രശാലതിരുത്തുക

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പാപ്പിലിയോ_മച്ചോൺ&oldid=3106905" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്