ഗാമാ കിരണം

(Gamma radiation എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)


ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്ന ഉന്നതോർജ്ജവികിരണങ്ങളാണ് ഗാമ വികിരണം (Gamma Ray).

അണുകേന്ദ്രഭൗതികം
റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റി ക്ഷയം
അണുവിഘടനം
അണുസം‌യോജനം

ഗാമാ വികിരണം വൈദ്യുതകാന്തിക കിരണങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ്. എക്സ്-കിരണങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഗാമാ കിരണങ്ങൾക്ക് അവയെ അപേക്ഷിച്ച് ആവൃത്തിയും തദ്വാര ഊർജ്ജവും അധികമാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാ വസ്തുക്കളേയും തുളച്ചു കടക്കാനുള്ള കഴിവ് ഗാമാവികിരണത്തിനുണ്ട്. കറുത്തീയം പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഗാമാ വികിരണത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു.

പൊതുവേ അണുകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഗാമാ കണങ്ങൾ മാത്രമായി ഉത്സർജ്ജിക്കപ്പെടാറില്ല. ഇതിനോടൊപ്പം ആൽഫാ കണങ്ങളോ, ബീറ്റാ കണങ്ങളോ ഉത്സർജ്ജിക്കപ്പെടുന്നു.

Alpha radiation consists of helium-4 nuclei and is readily stopped by a sheet of paper. Beta radiation, consisting of electrons, is halted by an aluminium plate. Gamma radiation is eventually absorbed as it penetrates a dense material.
  • ഡോർലിങ് കിൻഡർസ്ലെയ് - കൺസൈസ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ സയൻസ് - ലേഖകൻ: നീൽ ആർഡ്‌ലി

കൂടുതൽ അറിവിന്‌

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗാമാ_കിരണം&oldid=3630478" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്