എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ

(Elaine Showalter എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

അമേരിക്കൻ തത്ത്വചിന്തകയും ഫെമിനിസ്റ്റ് സാഹിത്യ വിമർശനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവും എഴുത്തുകാരിയുമാണ് എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ. ഫെമിനിസ്റ്റ് വിമർശന ശൈലിയിലെ ഗൈനോക്രിട്ടിസിസ്സം എന്ന അളവുകോൽ കൊണ്ട് വന്നത് ഇവരാണ്.

എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ
ജനനംജനുവരി 21, 1941
തൊഴിൽനോവലിസ്റ്റ്, ഉപന്യാസക
സ്വാധീനിച്ചവർജെയിംസ് ജോയ്സ്, ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്, മാർസെൽ പ്രൌസ്റ്റ്, വിർജിനിയ വുൾഫ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എലൈൻ_ഷോവാൾട്ടർ&oldid=3128015" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്