യോഹന്നാനെ വധിച്ച റോമൻ ഗവർണർ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹെറോദാ_ആൻറ്റിപ്പാസ്&oldid=2971230" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്