തിളച്ച വെള്ളം നിരന്തരം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് സമോവർ. റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉൽഭവം. കേരളത്തിലെ ചായക്കടകളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഓടു കൊണ്ടോ ചെമ്പു കൊണ്ടോയാണ് സമോവർ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. റഷ്യയാണ് ഈ ലോഹപ്പാത്രത്തിന്റെ ജന്മദേശം. "സെൽഫ്‌ ബോയിലർ" എന്നാണു സമാവർ എന്ന റഷ്യൻ വാക്കിന്റെ അർഥം. മുഴുവൻ ഇന്ധനത്തിന്റെ അംശവും പാഴാകാതെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതും ,ചൂടും വെള്ളവും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നതും ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്.

A Samovar (tea boiler) at a Kerala-style tea shop in Bengaluru, India
റഷ്യൻ സമോവർ

അവലംബങ്ങൾതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സമോവർ&oldid=3646825" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്