ശുശ്രുതൻ എന്നാണ് പത്താം ക്ലാസിലെ പുസ്തകത്തിൽ --ചള്ളിയാൻ 04:51, 12 മാർച്ച് 2007 (UTC)

ഒരു ഡോക്‌ടറായ ചള്ളിയനെല്ലേ ഇതു ശരിക്ക് അറിയുക. ചള്ളിയനേ ധൈര്യമായി എന്താണ് ശരിയെന്ന് വച്ചാൽ മാറ്റിക്കോ. ഈ ലേഖനത്തിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റിയ ചില വിവരങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു.

http://www.niam.com/corp-web/book.htm

http://www.indianjsurg.com/article.asp?issn=0972-2068;year=2005;volume=67;issue=4;spage=229;epage=230;aulast=Tewari

ചള്ളിയനു അല്ലാതെ തന്നെ ഇതിൽ കൂട്ടിചേർക്കാൻ പറ്റിയ വിവരങ്ങൾ അറിയുമല്ലോ. ചരകൻ എന്ന ലേഖനവും ഇതോട് ചേർത്ത് വായിക്കുക. ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള ലേഖങ്ങൾക്ക് കാറ്റഗറിയും ടെമ്പ്ലേറ്റും ഒക്കെ വേണം. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നമ്മുടെ കൈയ്യിൽ ഉള്ള അത്ര വിവരം പോലും ഇല്ല. :)--Shiju Alex 05:06, 12 മാർച്ച് 2007 (UTC)

ശുശ്രൂതൻ തന്നെയായിരിക്കണം .. ശുശ്രൂഷ എന്ന വാക്കും ഇതിൽ നിന്നാണോ ഉൽഭവിച്ചത്.--Vssun 05:28, 12 മാർച്ച് 2007 (UTC)

വിശ്വാമിത്രൻ പുരാണകഥാപാത്രമല്ലേ?.. എങ്ങനെ ബി.സി. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ശുശ്രൂതന്റെ പിതാവാകും?--Vssun 05:31, 12 മാർച്ച് 2007 (UTC)

തൽക്കാലം ശുശ്രുതൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു റീഡയററ്ക്ട് പേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്--Shiju Alex 06:34, 12 മാർച്ച് 2007 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:സുശ്രുതൻ&oldid=679125" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"സുശ്രുതൻ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.