സംവാദം:വിയെന്നിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നിയമം

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.

ഇതിനെന്തു മലയാളം പേർ കൊടുക്കും.--Shiju Alex 06:56, 30 ഏപ്രിൽ 2007 (UTC)

തലക്കെട്ട് മംഗ്ലീഷിലെങ്കിലും കൊടുക്കണം. വിയെന്നിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നിയമം എന്നോ മറ്റോ--അഭി 11:40, 18 മാർച്ച് 2008 (UTC)

തലക്കെട്ട് വിയന്നിന്റെ സ്ഥാനാന്തരണനിയമം എന്നാക്കിയാലോ???--ശ്രുതി 11:06, 30 സെപ്റ്റംബർ 2008 (UTC)
"വിയെന്നിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നിയമം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.