സംവാദം:മുസ്തഫ കമാൽ അത്താതുർക്ക്

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.

ഇതൊന്നു എല്ലാരും കൂടി ഒത്തു പിടിച്ചാൽ ഫീച്ചേർഡ് ആക്കാം. ഇതു ഇപ്പോ ഒരു മാതിരി സമഗ്രമാണു. --Shiju Alex|ഷിജു അലക്സ് 04:19, 30 ജൂലൈ 2008 (UTC)

മുസ്തഫ എന്ന് പോരേ? ദീർഘം വേണ്ടല്ലോ -- റസിമാൻ ടി വി 11:03, 27 നവംബർ 2009 (UTC) checkY ചെയ്തു --Vssun 04:10, 28 നവംബർ 2009 (UTC)

"മുസ്തഫ കമാൽ അത്താതുർക്ക്" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.