ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം പട്ടികയിലുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഒരിടത്തെയും ഔദ്യൊഗിക ഭാഷയണെന്നു തൊന്നുന്നില്ല. --59.98.0.78 10:45, 29 ജനുവരി 2008 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ബോഡോ&oldid=145192" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ബോഡോ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.