നിയമസഭാംഗം എന്ന പേരുനൽകാം. --Vssun (സുനിൽ) 11:25, 22 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

ശരി--Nijusby 16:01, 22 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനാ പദവികൾ എന്ന ഒരു വർഗ്ഗം തുടങ്ങി അതിന്റെ കീഴിൽ ഇതും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് --Nijusby 16:09, 22 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:നിയമസഭാംഗം&oldid=1089399" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"നിയമസഭാംഗം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.