ദ്വൈതം എന്നൊരു ലേഖനം നിലവിലുണ്ടെല്ലോ.. ഈ ലേഖനത്തിലെ വിവരങ്ങൾ അവിടെ ചേർത്തു വികസിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്. - Johnchacks 02:20, 25 മാർച്ച് 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

float --Vssun (സുനിൽ) 06:22, 7 ഏപ്രിൽ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]
checkY ചെയ്തു--Vssun (സുനിൽ) 03:53, 25 ജൂലൈ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ദ്വൈതം&oldid=1011703" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ദ്വൈതം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.