സ്കേലിൻ ത്രികോണത്തിന്റെ മലയാളപരിഭാഷ, വിഷമഭുജത്രികോണം എന്ന് ആണെന്നു കരുതുന്നു. ഉറപ്പുള്ളവർ ദയവായി തിരുത്തുക. Vssun 07:09, 2 ഡിസംബർ 2006 (UTC)Reply[മറുപടി]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ത്രികോണം&oldid=672628" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ത്രികോണം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.