ക്ലോഡ് ഷാനൺ എന്നല്ലേ? simy 10:58, 12 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ക്ലോഡ് ഷാനൺ തന്നെയാണ്‌ ശരി --ടക്സ് എന്ന പെൻ‌ഗ്വിൻ 11:17, 12 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

Yes check.svg --Vssun 11:52, 12 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

ഷാനൻ എന്നല്ലേ നല്ലത്? --Vssun 11:53, 12 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

തലക്കെട്ട്തിരുത്തുക

വിവരജ്ഞാനസിദ്ധാന്തം എന്നു പോരെ ? -- ബിപിൻ 12:02, 12 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2008 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ക്ലോഡ്_ഷാനൺ&oldid=669829" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ക്ലോഡ് ഷാനൺ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.