സംവാദം:ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്‌വേ

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.

ഇൻഫോബോക്സ് ആരെങ്കിലും മലയാളത്തിലാക്കണേ.--ശ്രുതി 11:57, 28 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)

ഞാൻ ചേർത്ത ചിത്രം പ്രശ്നമാണ്‌ . കോമൺസിൽ നിന്നു നീക്കാൻ ഞാൻ അതിന്റെ ഡിലീഷൻ ചർച്ചയിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഇവിടെ നിന്നും നീക്കുന്നു --ജ്യോതിസ് 21:36, 4 മേയ് 2009 (UTC)

"ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്‌വേ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.