കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് എരുമേലി എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല


പഞ്ചായത്ത് സൈറ്റിൽ നിന്നും അതേപടി പകർത്തിയ വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് --കിരൺ ഗോപി 12:11, 12 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)Reply[മറുപടി]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:എരുമേലി&oldid=816319" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"എരുമേലി" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.