എൽ-ജെസൈർസ് എന്നാണല്ലോ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണുന്നത്.. --Vssun 01:50, 20 ജൂൺ 2009 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:അൾജിയേഴ്സ്&oldid=659995" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"അൾജിയേഴ്സ്" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.