വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:ചലച്ചിത്രമേളകൾ

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.

മേളയാണോ ഉൽസവമാണോ നല്ല പേര്? --Vssun (സുനിൽ) 05:05, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)

മേള തന്നെയല്ലേ ? ചലച്ചിത്ര ഉൽസവങ്ങൾ/ചലച്ചിത്രോൽസവങ്ങൾ എന്നിവയേക്കാൾ നന്ന് മേളയാണെന്ന് തോന്നുന്നു വിനേഷ് 05:22, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)

Yes check.svg മേളയിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ചു. --Vssun (സുനിൽ) 08:19, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011 (UTC)
"ചലച്ചിത്രമേളകൾ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.