വിസ്തീർണ്ണമനുസരിച്ചുള്ള തടാകങ്ങളുടെ പട്ടിക

4,000 square കിലോmetre (1,500 sq mi)-നേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രതല വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഭൂമിയിലെ തടാകങ്ങളുടെ വീസ്തീർണ്ണമനുസരിച്ചുള്ള പട്ടികയാണിത്.[1][2][3] ഈ പട്ടികയിൽ റിസർവോയറുകളെയോ ലഗൂണുകളെയോ ഉൾപെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഋതുവിനോ, വർഷങ്ങൾക്കോ അനുസരിച്ച് ചില തടാകങ്ങളുടെ വിസ്തീർണ്ണം കാലികമായ വ്യത്യാസത്തിനു വിധേയമാകാറുണ്ട്. വരണ്ട കാലാവസ്ഥകളിലുള്ള ഉപ്പ് തടാകങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകാണുന്നു.

തടാകങ്ങളുടെ പട്ടികതിരുത്തുക

വൻകരയുടെ നിറസൂചകങ്ങൾ
ആഫ്രിക്ക ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് വടക്കേ അമേരിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക അന്റാർട്ടിക്ക

സമുദ്രസമാനമായ തടാകങ്ങൾതിരുത്തുക

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകമായി കണക്കാക്കുന്നത് കാസ്പിയൻ കടലിനെയാണ്. പക്ഷേ, ഈ തടാകത്തിന് സമുദ്രതടത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് (11 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ലോകസമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നെന്ന് അനുമാനം).[4][5][6][7][8]

  പേര് തീരദേശ രാജ്യങ്ങൾ വീസ്തീർണ്ണം നീളം കൂടിയ ആഴം ജലവ്യാപ്തം ലഘുചിത്രം (എല്ലാ തടാകങ്ങളും ഒരേ തരത്തിലുള്ള തോതിൽ)   കുറിപ്പുകൾ
1 കാസ്പിയൻ കടൽ*   ഖസാഖ്‌സ്ഥാൻ
  റഷ്യ
  Turkmenistan
  അസർബൈജാൻ
  ഇറാൻ
371,000 കി.m2 (143,000 sq mi) 1,199 കി.മീ (745 mi) 1,025 മീ (3,363 അടി) 78,200 കി.m3 (18,800 cu mi)   ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകമായും ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു കടലായും ഇതിനെ പരിഗണിക്കാറുണ്ട്.

ഭൌമശാസ്ത്രപരമായി തെക്കൻ കാസ്പിയൻ കടൽ ഒരു ചെറിയ സമുദ്രമാണ്.[7][9]
* Garabogazköl Aylagy-യെ ഉൾപെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഭൂഖണ്ഡ തടാകങ്ങൾതിരുത്തുക

  പേര് തീരദേശ രാജ്യങ്ങൾ വീസ്തീർണ്ണം നീളം കൂടിയ ആഴം ജലവ്യാപ്തം ലഘുചിത്രം (എല്ലാ തടാകങ്ങളും ഒരേ തരത്തിലുള്ള തോതിൽ)   കുറിപ്പുകൾ
2 സുപ്പീരിയർ[n 1]   കാനഡ
  അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
82,414 കി.m2 (31,820 sq mi)[10] 616 കി.മീ (383 mi)[10] 406 മീ (1,332 അടി)[10] 12,100 കി.m3 (2,900 cu mi)[10]   [n 1]
3 വിക്ടോറിയ   Uganda
  Kenya
  ടാൻസാനിയ
69,485 കി.m2 (26,828 sq mi) 322 കി.മീ (200 mi) 84 മീ (276 അടി) 2,750 കി.m3 (660 cu mi)   ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം
4 ഹ്യൂറൺ[n 1]   കാനഡ
  അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
59,600 കി.m2 (23,000 sq mi)[10] 332 കി.മീ (206 mi)[10] 229 മീ (751 അടി)[10] 3,540 കി.m3 (850 cu mi)[10]   ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകദ്വീപായ Manitoulin Island-നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]
5 മിഷിഗൺ[n 1]   അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ 58,000 കി.m2 (22,000 sq mi)[10] 494 കി.മീ (307 mi)[10] 281 മീ (922 അടി)[10] 4,900 കി.m3 (1,200 cu mi)[10]   ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രമായുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടാകം.
6 ടാംഗനിക്ക   ബറുണ്ടി
  ടാൻസാനിയ
  Zambia
  Democratic Republic of the Congo
32,893 കി.m2 (12,700 sq mi) 676 കി.മീ (420 mi) 1,470 മീ (4,820 അടി) 18,900 കി.m3 (4,500 cu mi)   ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ തടാകം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തടാകവും കൂടിയാണിത്.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]
7 ബൈകാൽ   റഷ്യ 31,500 കി.m2 (12,200 sq mi) 636 കി.മീ (395 mi) 1,637 മീ (5,371 അടി) 23,600 കി.m3 (5,700 cu mi)   ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ തടാകം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശുദ്ധജലതടാകം.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]
8 ഗ്രേറ്റ്ബെയർ തടാകം   കാനഡ 31,080 കി.m2 (12,000 sq mi) 373 കി.മീ (232 mi) 446 മീ (1,463 അടി) 2,236 കി.m3 (536 cu mi)   കാനഡയിൽ മുഴുവനായുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടാകം.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]
9 മലാവി   ടാൻസാനിയ
  Mozambique
  Malawi
30,044 കി.m2 (11,600 sq mi) 579 കി.മീ (360 mi) 706 മീ (2,316 അടി) 8,400 കി.m3 (2,000 cu mi)  
10 ഗ്രേറ്റ് സ്ലേവ് ലേക്ക്   കാനഡ 28,930 കി.m2 (11,170 sq mi) 480 കി.മീ (300 mi) 614 മീ (2,014 അടി) 2,090 കി.m3 (500 cu mi)   വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ തടാകം[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]
11 ഈറി   കാനഡ
  അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
25,719 കി.m2 (9,930 sq mi)[10] 388 കി.മീ (241 mi)[10] 64 മീ (210 അടി)[10] 489 കി.m3 (117 cu mi)[10]  
12 വിന്നിപ്പെഗ്ഗ്   കാനഡ 23,553 കി.m2 (9,094 sq mi) 425 കി.മീ (264 mi) 36 മീ (118 അടി) 283 കി.m3 (68 cu mi)   Manitoba-ൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്രവിശ്യയ്ക്കകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടാകം.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]
13 ഒണ്ടാറിയോ   കാനഡ
  അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
19,477 കി.m2 (7,520 sq mi)[10] 311 കി.മീ (193 mi)[10] 244 മീ (801 അടി)[10] 1,639 കി.m3 (393 cu mi)[10]  
14 ബൽക്കാഷ്*   ഖസാഖ്‌സ്ഥാൻ 18,428 കി.m2 (7,115 sq mi) 605 കി.മീ (376 mi) 26 മീ (85 അടി) 106 കി.m3 (25 cu mi)  
15 ലഡോഗാ   റഷ്യ 18,130 കി.m2 (7,000 sq mi) 219 കി.മീ (136 mi) 230 മീ (750 അടി) 908 കി.m3 (218 cu mi)   യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]
16 വോസ്തോക്ക് അന്റാർട്ടിക്ക 15,690 കി.m2 (6,060 sq mi) 250 കി.മീ (160 mi) 900–1,000 മീ (3,000–3,300 അടി) 5,400 ± 1,600 കി.m3 (1,300 ± 380 cu mi)   അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം; ഹിമാവരണത്തിനു താഴെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടാകവുമാണിത്.
17 ഒനേഗാ   റഷ്യ 9,891 കി.m2 (3,819 sq mi) 248 കി.മീ (154 mi) 120 മീ (390 അടി) 280 കി.m3 (67 cu mi)  
18 ടിറ്റിക്കാക്ക   പെറു
  ബൊളീവിയ
8,135 കി.m2 (3,141 sq mi) 177 കി.മീ (110 mi) 281 മീ (922 അടി) 893 കി.m3 (214 cu mi)  
19 നിക്കരാഗ്വ   നിക്കരാഗ്വ 8,001 കി.m2 (3,089 sq mi) 177 കി.മീ (110 mi) 26 മീ (85 അടി) 108 കി.m3 (26 cu mi)   മദ്ധ്യ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം
20 അത്തബാസ്ക   കാനഡ 7,920 കി.m2 (3,060 sq mi) 335 കി.മീ (208 mi) 243 മീ (797 അടി) 204 കി.m3 (49 cu mi)  
21 ടൈമിർ   റഷ്യ 6,990 കി.m2 (2,700 sq mi) 250 കി.മീ (160 mi) 26 മീ (85 അടി) 12.8 കി.m3 (3.1 cu mi)   ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിന് വടക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടാകം[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]
22 ടുക്കാനാ*   Ethiopia
  Kenya
6,405 കി.m2 (2,473 sq mi) 248 കി.മീ (154 mi) 109 മീ (358 അടി) 204 കി.m3 (49 cu mi)   It is the world's largest permanent desert lake and the world's largest alkaline lake.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]
23 റെയിൻഡീയർ ലേക്ക്   കാനഡ 6,330 കി.m2 (2,440 sq mi) 245 കി.മീ (152 mi) 337 മീ (1,106 അടി)  
24 ഇസ്സിക് കുൾ*   കിർഗ്ഗിസ്ഥാൻ 6,200 കി.m2 (2,400 sq mi) 182 കി.മീ (113 mi) 668 മീ (2,192 അടി) 1,738 കി.m3 (417 cu mi)  
25 ഊർമിയ*   ഇറാൻ 6,001 കി.m2 (2,317 sq mi) 130 കി.മീ (81 mi) 16 മീ (52 അടി)  
26 വാനേൺ   സ്വീഡൻ 5,545 കി.m2 (2,141 sq mi) 140 കി.മീ (87 mi) 106 മീ (348 അടി) 153 കി.m3 (37 cu mi)  
27 വിന്നിപ്പെഗോസിസ്   കാനഡ 5,403 കി.m2 (2,086 sq mi) 245 കി.മീ (152 mi) 18 മീ (59 അടി)  
28 ആൽബർട്ട്   Uganda
  Democratic Republic of the Congo
5,299 കി.m2 (2,046 sq mi) 161 കി.മീ (100 mi) 58 മീ (190 അടി) 280 കി.m3 (67 cu mi)  
29 മ്വേരു   Zambia
  Democratic Republic of the Congo
5,120 കി.m2 (1,980 sq mi) 131 കി.മീ (81 mi) 27 മീ (89 അടി) 38 കി.m3 (9.1 cu mi)  
30 നെറ്റില്ലിങ്   കാനഡ 5,066 കി.m2 (1,956 sq mi) 113 കി.മീ (70 mi) 132 മീ (433 അടി)   On Baffin Island. Largest lake on an island.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]
31 നിപ്പിഗോൺ   കാനഡ 4,843 കി.m2 (1,870 sq mi) 116 കി.മീ (72 mi) 165 മീ (541 അടി)  
32 മനിട്ടോവോ   കാനഡ 4,706 കി.m2 (1,817 sq mi) 225 കി.മീ (140 mi) 7 മീ (23 അടി)  
33 ഗ്രേറ്റ് സാൽട്ട് ലേക്ക്*   അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ 4,662 കി.m2 (1,800 sq mi) 121 കി.മീ (75 mi) 10 മീ (33 അടി)  
34 ക്വിൻഗായ് തടാകം*   ചൈന 4,489 കി.m2 (4.832×1010 sq ft) (2007)  
35 സൈമാ   ഫിൻലാൻ്റ് ≈ 4,400 കി.m2 (4.7×1010 sq ft) 82 മീ (269 അടി) 36 കി.m3 (8.6 cu mi)   Numerous basins; 14,000 islands, shoreline 13,700 കി.മീ (44,900,000 അടി)
36 ലേക്ക് ആഫ് വുഡ്സ്   കാനഡ
  അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
4,350 കി.m2 (4.68×1010 sq ft) 110 കി.മീ (68 mi) 64 മീ (210 അടി)  
37 ഖാങ്ക   ചൈന
  റഷ്യ
4,190 കി.m2 (4.51×1010 sq ft) 10.6 മീ (35 അടി)  

* ഉപ്പ് തടാകം.

20 വലിപ്പമേറിയ തടാകങ്ങൾക്കുള്ളമുള്ള (അവയുടെ വിസ്തീർണ്ണങ്ങൾക്കും) അവലംബം:[16]

ഇതു കൂടി കാണുകതിരുത്തുക

കുറിപ്പുകളും അവലംബങ്ങളുംതിരുത്തുക

കുറിപ്പ്: തടാകങ്ങളുടെ വിസ്തീർണ്ണങ്ങൾ അവലംബസ്രോതസ്സിനനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരാം.

കുറിപ്പുകൾ
 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Although Lake Michigan and Lake Huron are usually considered distinct sometimes they are regarded as a single lake known as Lake Michigan–Huron. When treated as a single entity, it is the largest freshwater lake by surface area in the world, at 117,400 കി.m2 (45,300 sq mi).[11][12][13][14][15]
അവലംബങ്ങൾ
 1. Likens, Gene E., ed. (2009). "Historical Estimates of Limnicity". Encyclopedia of inland waters (1st ed.). Amsterdam: Elsevier. ISBN 0120884623. Table 1: The world's lakes >2000 km2 in area, arranged in decreasing order of lake area. See also Lakes (Formation, Diversity, Distribution)
 2. Marsh, William M.; Martin M. Kaufman. Physical geography : great systems and global environments. Table 16.2: Great lakes of the world by lake type. Cambridge: Cambridge University Press. p. 399. ISBN 0521764289.
 3. van der Leeden, Frits; Troise, Fred L.; Todd, David Keith, eds. (1991). The water encyclopedia (2nd ed.). Chelsea, Mich.: Lewis. pp. 198–200. ISBN 9780873711203.
 4. "Plume over the Caspian Sea". NASA. ശേഖരിച്ചത് 2010-11-29.
 5. "Caspian Sea". Britannica. ശേഖരിച്ചത് 2010-11-29.
 6. "Endorheic Lakes". United Nations. ശേഖരിച്ചത് 2010-11-29.
 7. 7.0 7.1 DuMont, H.J. "The Caspian Lake: History, biota, structure, and function" (PDF). American Society of Limnology and Oceanography. ശേഖരിച്ചത് 2010-11-29.
 8. Planet Earth And the New Geoscience (2003:154). Victor Schmidt, William Harbert, University of Pittsburgh
 9. Jan Golonka (2000) "Geodynamic Evolution of the South Caspian Basin". In Yilmaz, Isaksen, & AAP, eds., Oil and Gas of the Greater Caspian Area.
 10. 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 http://www.epa.gov/glnpo/atlas/gl-fact1.html Great Lakes Factsheet No. 1 US Environmental Protection Agency website retrieved September 9, 2012
 11. David Lees in Canadian Geographic writes, "Contrary to popular belief, the largest lake in the world is not Lake Superior but mighty Lake Michigan–Huron, which is a single hydrological unit linked at the Straits of Mackinac." Lees, David. "High and Dry" Canadian Geographic (May/June 2004) pp.94-108.
 12. "Lakes Michigan and Huron are considered to be one lake hydraulically because of their connection through the deep Straits of Mackinac." Great Lakes Environmental Research Laboratory, part of the National Oceanic and Atmospheric Administration. "Great Lakes Sensitivity to Climatic Forcing: Hydrological Models." NOAA, 2006.
 13. "Lakes Michigan and Huron are considered to be one lake, as they rise and fall together due to their union at the Straits of Mackinac." U.S. Army Corps of Engineers, "Hydrological Components" Record Low Water Levels Expected on Lake Superior. August 2007. p.6
 14. "Great Lakes Map". Michigan Department of Environmental Quality. ശേഖരിച്ചത് 20 September 2012.
 15. "Largest Lake in the World". geology.com. ശേഖരിച്ചത് 28 September 2012.
 16. "Largest Lakes (Area)". LakeNet. ശേഖരിച്ചത് 3 March 2013.

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക