ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെട്ടികൾ

കോഡ് ഫലം
{{ഫലകം:User sleep}}
Smiley green alien sleepy.svgഉറങ്ങാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തി
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User addict}}
Wikipedia-logo.png ഈ ഉപയോക്താവ് വിക്കിപീഡിയക്ക് അടിമയാണ്
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:BehindYou}}
SMirC-vamp.svg
ഈ ഉപയോക്താവ് താങ്കളുടെ തൊട്ടുപിറകിലുണ്ട്. സൂക്ഷിക്കുക
ഉപയോഗം