വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്താവിനുള്ള പെട്ടികൾ/വിക്കിപീഡിയ

വിക്കിപീഡിയയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പെട്ടികൾ.

കോഡ് ഫലം
{{ഫലകം:User Wikipedian For}}
Noia 64 apps karm.png ഈ ഉപയോക്താവ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ
16 വർഷം, 5 മാസം  27 ദിവസം ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.ഉപയോഗം
{{ഫലകം:Proud Wikipedian}}
Wikipedia-logo.png
വിക്കിപീഡിയരിൽ ഒരാളായതിൽ ഇദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുന്നു.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User SUL}}
Wikimedia-logo.svgഇദ്ദേഹം ഏകീകൃത ഉപയോക്തൃനാമം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉപയോഗം