ലീലാവതി (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ലീലാവതി എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.

മതംതിരുത്തുക

ലീലാവതി (ഹൈന്ദവം)- ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഭാര്യ (പ്രഹ്ലാദന്റെ മാതാവ്)

ഗ്രന്ഥംതിരുത്തുക

ലീലാവതി ഭാസ്കരാചാര്യർ രചിച്ച ഗണിതഗ്രന്ഥം

വ്യക്തിതിരുത്തുക

എം. ലീലാവതി (കവയിത്രി)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലീലാവതി_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=1074965" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്