റോഡ്

രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാത
റോഡ്

രണ്ടോ അതിലധികമോ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വാഹന ഗതാഗതത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഘടനയെ(Structure)യാണ് റോഡ് എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിലെ ഒരു റോഡ്‌.
കേരളത്തിലെ ഒരു റോഡ്‌.
കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ നിരത്തിലോടുന്ന വണ്ടികൾ.
കടപ്പുറം സൈഡിലൂടെ ഒരു റോഡ്‌.
റോഡിലൂടെ  ഒരു ലോറി ഗതാഗതം.
പ്രമാണം:റോഡ്‌ 6z .jpg
റോഡിലൂടെ  ഒരു ലോറി ഗതാഗതം.
  കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് റോഡ്‌ സൈഡിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു.
ഒരു റോഡ്‌.

ചരിത്രംതിരുത്തുക

ടോൾ റോഡ്

റോഡ് നിർമ്മാണംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റോഡ്&oldid=3136140" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്