റോഡോഡെൻഡ്രോൺ ഷ്ലിപ്പെൻബച്ചി

കൊറിയൻ ഉപദ്വീപിലും മഞ്ചൂറിയ (ലിയോണിംഗ്, നീ മംഗോൾ), ജപ്പാൻ, റഷ്യൻ ഫാർ ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന റോഡോഡെൻഡ്രോൺ ഇനമാണ് റോഡോഡെൻഡ്രോൺ ഷ്ലിപ്പെൻബച്ചി അഥവാ റോയൽ അസലിയ. കൊറിയൻ കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ 400-1,500 മീറ്റർ (1,300–4,900 അടി) സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ് ഇത്.

Rhododendron schlippenbachii
Rhododendron schlippenbachii.jpg
Scientific classification
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
Family:
Genus:
Subgenus:
Section:
Species:
R. schlippenbachii
Binomial name
Rhododendron schlippenbachii
KOCIS Royal Azalea (8573227639)

ഇടതൂർന്ന ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിൽ 4.5 മീറ്റർ (15 അടി) ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഈ കുറ്റിച്ചെടി സാധാരണയായി കൂടുതലും 1-2 മീറ്റർ (3.3–6.6 അടി) പൊക്കത്തിൽ വളരുന്നു.

അവലംബംതിരുത്തുക