റിച്ചാർഡ് കോളിൻസ്

ക്രിസ്തുമതപ്രചാരകൻ, മലയാളം എഴുത്തുകാരൻ

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മലയാള വ്യാകരണ പണ്ഡിതനും സി.എം.എസ്. മിഷനറിയുമായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് കോളിൻസ് (ഇംഗ്ലീഷ്: Richard Collins, മരണം: 1900[1]). 1855 മുതൽ 1867 വരെ കോട്ടയം സി.എം.എസ് സെമിനാരിയിൽ പ്രഥമാധ്യപകനായിരുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യത്തെ മലയാളം-മലയാളം നിഘണ്ടു പുറത്തിറക്കിയത്. 1865ലാണ് ഈ നിഘണ്ടു പ്രസിദ്ധീകൃതമായത്.[2]

1855 മുതൽ 1865 വരെ കോട്ടയം സി.എം.എസ്. കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു. ആ കാലത്ത് 'വിദ്യാസംഗ്രഹം' എന്നപേരിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യകോളേജ് മാഗസിൻ ആരംഭിച്ചു. മലയാളം-മലയാളം നിഘണ്ടു ആദ്യമായി 1865-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1866 മുതൽ 1867 വരെ കോട്ടയം സിഎംഎസ് പ്രസ്സിന്റെ ചുമതല ഇദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു. 1867-ൽ റിച്ചാർഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. ശ്രീലങ്കയിലെ കാണ്ഡിയിൽ ഉള്ള ട്രിനിറ്റി സി.എം.എസ്. കോളേജ് ഇദ്ദേഹമാണ് ആരംഭിച്ചത്. 1872 മുതൽ 1877 വരെ ഈ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയി പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനം ഒഴിവായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു.

ഫ്രാൻസെസ് ആൻ കോളിൻസ് എന്ന കോളിൻസ് മദാമ്മ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ. 1859-ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ രചിച്ച "സ്ലേയർ സ്ലെയിൻ" എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ 1877-78 കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലേക്ക് "ഘാതകവധം" എന്ന പേരിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനി കുടുംബങ്ങളിലെ ജീവിതരീതികൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള ഈ കൃതിയിലെ മുഖ്യവിഷയം സ്ത്രീധനമാണ്. ചില പണ്ഡിതർ ഈ കൃതിയെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നോവൽ എന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു ചില പണ്ഡിതർ, വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, 1882 ൽ ആർച്ച് ഡീക്കൺ കോശി രചിച്ച "പുല്ലേലിക്കുഞ്ചു" വിനേയോ, അപ്പു നെടുങ്ങാടിയുടെ "കുന്ദലത"യേയോ ആണ് പ്രഥമ മലയാള നോവൽ ആയി കരുതുന്നത്.[3]

അവലംബം തിരുത്തുക

 1. ശിശിർ കുമാർ ദാസ് (2005), പുറം. 503, Chronology [കാലക്രമം].
 2. കെ.എം. ജോർജ്ജ് (1998), പുറം. 36, Reference books for language study [ഭാഷാപഠനത്തിനുള്ള അവലംബഗ്രന്ഥങ്ങൾ].
 3. ശിശിർ കുമാർ ദാസ് (2005), പുറം. 393, Notes and References [കുറിപ്പുകൾ പിന്നെ അവലംബങ്ങൾ].
 • 'ജ്ഞാനനിക്ഷേപം' മാസികയുടെ 1856, 1857, 1858, 1859, 1860 വർഷത്തെ വിവിധ ലക്കങ്ങൾ.
 • വിദ്യാമൂലങ്ങൾ: 1858, സിഎംഎസ് പ്രസ് കോട്ടയം
 • ജെ.ജി. ബ്യൂട്ട്‌ലർ: മൃഗചരിതം: 1858-1860, ഒന്നാംപതിപ്പ്, സിഎംഎസ് പ്രസ് കോട്ടയം (ട്യൂബിങ്ങൻ ശേഖരത്തിൽ നിന്നും ഓക്ക്‌ലാന്റ് പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറി ശേഖരത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്).
 • ജെ.ജി. ബ്യൂട്ട്‌ലർ: മൃഗചരിതം, 1861, രണ്ടാംപതിപ്പ്, സിഎംഎസ് പ്രസ്സ് കോട്ടയം (കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലൈബ്രറിയിൽനിന്നു ലഭിച്ചത്).
 • കെ.എം. ഗോവി: ആദിമുദ്രണം-ഭാരതത്തിലും മലയാളത്തിലും: 1998, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, തൃശൂർ.
 • ബാബു ചെറിയാൻ: ജ്ഞാനനിക്ഷേപം പാഠവുംപഠനവും: 2002, പ്രഭാത് ബുക്ഹൗസ്, തിരുവനന്തപുരം.
 • പി.ജെ. തോമസ്: മലയാള സാഹിത്യവും ക്രിസ്ത്യാനികളും: 1989, ഡി.സി. ബുക്‌സ്, കോട്ടയം.
 • വി.ടി. ഡേവിഡ്: ആംഗലേയ സഭാചരിത്രം, 1930.
 • Eira Dalton: The Baker Family, 1963, CMS Press Kottayam
 • ‘Church Missionary Record’, No.9, September 1861, Vol. VI New Series
 • Henry Baker Junior: The Hill Arrians of Travancore, and the Progress of Christianity Among Them, 1862, Wertheim, Macintosh, & Hunt.
 • Catalogue of the Christian Vernacular literature, 1870.
 • The Missionary Conference of South India and Ceylon, 1875.
 • ‘The Church Missionary Intelligencer & Record’, 1877.
 • The Missionary Conference of South India and Ceylon, 1879.
 • ‘The Church Missionary Gleaner’ 1898.

ഗ്രന്ഥസൂചി തിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റിച്ചാർഡ്_കോളിൻസ്&oldid=3959576" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്