വസ്തുതകളിലൂന്നിയുള്ള നിർമ്മാണ-പഠന വ്യവസ്ഥിതിയാണ് കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ ഒരു ശാഖയായ യന്ത്രപഠനം അഥവാ മെഷീൻ ലേർണിങ്(Machine Learning). അമേരിക്കക്കാരനായ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം നിർമാതാവും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വിദഗ്ദ്ധനുമായ ആർതർ സാമുവൽ ആണ് ഈ പേരിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. അപ്പോൾ 1959ൽ അദ്ദേഹം ഐ ബി എമ്മിൽ എഞ്ചിനിയർ ആയി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ, നേരിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വഴിയല്ലാതെ, ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അത് വഴി തീരുമാനങ്ങളിലെത്താൻ പ്രാപ്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇമെയിൽ സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഴ്‌മെയിലുകളെയും അല്ലാത്തവയെയും തിരിച്ചറിയാൻ യന്ത്രപഠന സമ്പ്രദായത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പുതുതായി വരുന്ന മെയിൽ സന്ദേശങ്ങളെ പാഴ്‌മെയിലാണോയെന്ന് പരിശോധിച്ച് തരംതിരിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. സാമാന്യവത്കരണത്തെയും പ്രതിപാദനത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് യന്ത്രപഠന വ്യവസ്ഥിതിയുടെ കാമ്പ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ദത്തവിവര മാതൃകാ ചിത്രീകരണവും ഈ മാതൃകകളിൽ നിന്നും വിലയിരുത്തപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളും എല്ലാ യന്ത്രപഠന വ്യവസ്ഥിതികളുടെയും ഭാഗമാണ്. ഇതുവരെ കാണാത്ത ദത്തവിവര മാതൃകയിൽപ്പോലും നടപ്പിലാക്കാമെന്ന സവിശേഷതയാണ് സാമാന്യവത്കരണം; ഇത് സാധ്യമാക്കുന്ന അവസ്ഥകളെ കണക്കുകൂട്ടൽ പഠന സിദ്ധാന്ത ശാഖയുടെ ആണിക്കല്ലായി കണക്കാക്കാം.

യന്ത്രപഠനത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം മേഖലകളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി, ഓപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്റ്റർ രെക്കഗ്നിഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളെയും അക്ഷരങ്ങളെയും മുൻ മാതൃകകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി യാന്ത്രികമായാണ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഇത് സാധ്യമാക്കിയത് യന്ത്രപഠനമാണ്.

യന്ത്രപഠനം പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത്. മാർഗദർശിത യന്ത്രപഠനം (സൂപ്പർവൈസ്ട് ലേണിംഗ്), സ്വയംചലിത യന്ത്രപഠനം (അൺസൂപ്പർവൈസ്ട് ലേണിംഗ്), ചുവടുവപ്പ് യന്ത്രപഠനം (റീഇൻഫോഴ്സ്ട് ലേണിംഗ്) എന്നിവ. മാർഗദർശിത യന്ത്രപഠനത്തിൽ മുൻപുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിലെ ഇൻപുട്ട് ഔട്പുട്ട് ബന്ധങ്ങൾ യന്ത്രത്തിൻറെ പരിശീലന ഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമായിരിക്കണം. വിവരത്തെ പല വിഭാഗങ്ങളായ് വേർതിരിക്കുന്നത് ഈ തത്ത്വം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. സ്വയംചലിത യന്ത്രപഠനത്തിലാകട്ടെ ഇൻപുട്ടുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവിയിലെ ഔട്പുട്ട് മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്പുട്ട് ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ക്ലസ്റ്ററിംഗ് ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നു. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു ബന്ധവും തോന്നാൻ ഇടയില്ലാത്ത വിവര മാനദണ്ഡങ്ങളെ ചേർത്ത് സാമ്യതയുള്ളവയെ കൂട്ടങ്ങളായി വകതിരിക്കാൻ ക്ലസ്റ്ററിംഗിലൂടെ കഴിയും. ചുവടുവപ്പ് യന്ത്രപഠനം കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു പ്രമുഖ വശമാണ്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അപ്പപ്പോഴത്തെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അടുത്ത നീക്കം ഏറ്റവും ദക്ഷതയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ യന്ത്രത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനു പിന്നിലെ തത്ത്വം. കളികൾ, ഓൺലൈൻ' പരീക്ഷകൾ, സ്വയംചലിത വാഹന നിർമ്മാണം എന്നീ മേഖലകളിൽ ചുവടുവപ്പ് യന്ത്രപഠനത്തിനു ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=യന്ത്രപഠനം&oldid=3125773" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്